Privacybeleid

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van websites, diensten en producten van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. Walburg Pers houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en regelgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Walburg Pers B.V., Pollaan 48b, 7202 BX te Zutphen.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Walburg Pers legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, een publicatie bestelt, uw interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Walburg Pers. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, emailadres en telefoonnummer), geslacht, functiegegevens, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten. Walburg Pers kan deze gegevens uitwisselen met haar dochterondernemingen waaronder worden verstaan:

WalburgPers Educatief B.V.; Walburg Forum B.V.; Walburg Exploitatie B.V.; PS Holding B.V.

Walburg Pers verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Walburg Pers;
  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Walburg Pers via mailings, e-mailings en toezending van onze catalogus;
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  • Om de website van Walburg Pers en bijbehorende technologieën te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen;

 

Afmelden

Walburg Pers houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) aan ons melden. Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 14 werkdagen door ons verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld.

Inzage en correctie van uw gegevens
Als u een account hebt op deze site, kunt u ons verzoeken om inzage te krijgen in uw persoonlijke data, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben te corrigeren of verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

 

Beveiliging

Walburg Pers handhaaft een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek adequaat is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Bedrijfsoverdracht

Indien Walburg Pers, onderdelen of activa van Walburg Pers worden overgedragen aan een derde, zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Walburg Pers zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

 

Cookies

Walburg Pers maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie over de cookies die worden geplaatst verwijzen wij u naar ons cookiestatement.

Indien u een account hebt en u logt in op deze site, dan slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermweergave opties één jaar. Als u ‘Herinner mij’ selecteert, dan wordt u login twee weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, dan worden login cookies verwijderd.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud of hyperlinks tonen. (Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website. Walburg Pers kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Walburg Pers, Pollaan 48b, 7202 BX Zutphen of neem contact op met ons.

 

Wijzigingen

Walburg Pers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Walburg Pers.

(Dit document is voor het laatst gewijzigd op 12 september 2019)